Leefbaar Dronten legt verantwoording af met mooie resultaten

Voor het eerst legt Leefbaar Dronten via een officieel bericht verantwoording af over de behaalde resultaten. Fractievoorzitter Jan Ammerlaan: “Ik ben trots op de resultaten die de fractie met grote inzet heeft behaald voor de inwoners. Gelijktijdig werken we hard aan het versterken van onze partij, zodat we klaar zijn om toekomstige uitdagingen aan te gaan en onze visie en beloften waar te maken.”

Na de verkiezingen van 2022 heeft Leefbaar Dronten zich ingezet voor het behoud van lokale bedrijven, die anders de gemeente zouden verlaten voor woningbouwplannen. De partij heeft concrete stappen gezet om het werkklimaat, welzijn en de woonomstandigheden te bevorderen. Dit door actief te pleiten voor de verruiming van koopzondagen, het aanbieden van specifieke startersleningen voor inwoners, het toestaan van langdurige Wmo-indicaties op basis van vertrouwen en het multifunctioneel gebruik van het gebouwen als buurthuis.

Voor de landbouwsector heeft de partij zich verzet tegen ongewenste opkoop van stikstofruimte. Ook is er speciale aandacht gevraagd voor de impact op de meest vruchtbare landbouwgrond van Nederland in de plannen van defensie.

Elke kern telt bij Leefbaar Dronten, zoals blijkt uit het initiatief om samen met de gemeenteraad naar Biddinghuizen te gaan om langdurige plannen vlot te trekken. Ook zette de partij de dorpsvisie van Swifterbant concreet in, waardoor het zwembad toekomstbestendig wordt gemaakt. Door participatie, kwijtschelding van leges voor lokale evenementen en het bevorderen van lokale ondernemers toont de partij haar betrokkenheid bij de gehele gemeenschap.

Binnen de gemeente worden documenten beknopter, voortgangsrapportages eenvoudiger en de participatie en communicatie worden verbeterd bij beslissingen over scholen en andere gemeentelijke gebouwen.

De partij heeft zich actief ingezet voor de bestaanszekerheid van inwoners, nog voordat landelijke partijen dit als speerpunt benoemden. Ook zijn er middelen vrijgemaakt voor coronasteun aan de jeugd, sport- en culturele verenigingen.

Leefbaar Dronten blijft werken aan een voor inwoners en ondernemers goed functionerende gemeente, met gerichte inzet voor concrete resultaten. De partij zal de komende tijd actief betrokken blijven en zichtbaar zijn om te horen wat er leeft. Inwoners, verenigingen en ondernemers worden van harte uitgenodigd om ervaringen en ideeën met de partij te delen.

Deel dit artikel

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Aanmelden

Let op: het lidmaatschap bedraagt €15,- per jaar

Na het invullen van de gegevens nemen wij contact met u op.

Wij hechten waarde aan uw privacy

We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud weer te geven en ons verkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies. Klik ook op de knop Meer om meer gedetailleerde informatie, gebruiksvoorwaarden en privacybeleid te bekijken.