Resultaten

Resultaten

Resultaten

maart 2022 t/m februari 2024

We zijn nu op de helft van deze raadsperiode. Leefbaar Dronten geeft met dit overzicht uitleg over de bereikte resultaten en legt verantwoording af aan de inwoners. Op deze manier tonen we dat we luisteren naar de behoeften van de samenleving en dat we ons inzetten voor een open en verantwoordelijk bestuur.

Behoud bedrijven

Na de verkiezingen startte de partij met een duidelijk streven naar verbetering van de dienstverlening, met als doel te voorkomen dat bedrijven, zoals de firma Bol van Staveren, de gemeente verlaten wanneer zij plaats moeten maken voor woonbouw.

Verruiming koopzondagen

In de discussie over de winkeltijden kwam Leefbaar met het voorstel om de openingstijden op koopzondagen voor winkels en grootwinkelbedrijven te verruimen. Hierdoor hebben ondernemers nu de vrijheid om zelf te bepalen wanneer zij hun deuren openen.

Bestaanszekerheid

Toen er een bedreiging ontstond voor de bestaanszekerheid van de inwoners, kwam de lokale partij in actie. Opmerkelijk was de motie van september 2022, die een jaar voordat landelijke partijen dit onderwerp als speerpunt benoemden, het niet haalde, maar later wel beleid werd.

Wmo-indicaties

Het is nu mogelijk gemaakt om langdurige indicaties binnen de Wmo vanuit vertrouwen te verstrekken, met name voor gevallen van levenslange, onomkeerbare beperkingen. Deze langdurige indicaties zullen zowel de persoon met de hulpvraag als de mantelzorger rust en zekerheid bieden. Het behouden van makkelijk toegankelijk contact is van cruciaal belang, zelfs bij een indicatie voor onbepaalde tijd, om ervoor te zorgen dat inwoners zich begrepen voelen en dat de voortgang van zorg en contact niet afhangt van de duur van de indicatie.

Startersleningen

De woonomstandigheden voor jongeren werden extra aangestipt met de introductie van een starterslening. Deze lening werd alleen beschikbaar voor mensen die minstens 3 jaar in de gemeente hebben gewoond, inclusief voormalige inwoners, en voor personen met een duidelijke economische binding met de gemeente

Agrarische bedrijven

In de landbouwsector liet Leefbaar Dronten van zich horen met een brandbrief tegen de ongewenste opkoop van stikstofruimte, met name in verband met vliegveld Lelystad. De visie op het toekomstbestendig landelijk gebied kreeg een plek in het participatieproces voor de toekomstvisie Dronten 2050. In de zienswijze over de defensieplannen voor een kazerne en munitiedepot is specifiek aangedrongen op een landbouweffectrapportage. Deze aanpak onderstreept opnieuw de zorgen van de partij over de impact op de meest vruchtbare landbouwgrond in Nederland.

Buurthuizen

Leefbaar Dronten zette zich in op het gebied van welzijn om een buurthuisfunctie te realiseren in Dronten-Zuid. Momenteel wordt onderzoek uitgevoerd om te beoordelen of bestaande gebouwen op een uitgebreidere en doeltreffendere manier kunnen worden ingezet als buurthuis.

Coronasteun jeugd, sport & cultuur

In de nasleep van de coronapandemie werden er middelen vrijgemaakt voor sociale activiteiten voor de jeugd. Sport- en culturele verenigingen ontvingen steun via subsidiegelden om exploitatieverlies door de coronamaatregelen te compenseren..

Kwijtschelding leges evenementen

Lokale evenementen krijgen vanaf 2024 een impuls door kwijtschelding van leges.

Verenigingen centraal

Bij de ontwikkeling van het Burgemeester Dekker sportpark stond lokale kennis en de uitvoeringskracht van de verenigingen centraal. Samen met de verenigingen wordt gekeken op welke manier zij de bouw en/of aanleg deels in eigen beheer kunnen uitvoeren, met de mogelijkheid om lokale ondernemers te betrekken.
Het vinden van vrijwilligers wordt steeds complexer, vooral bij coördinerende taken. Daarom zal de gemeente in overleg treden om lange termijn oplossingen te verkennen en te voorkomen dat succesvolle vrijwilligersinitiatieven verdwijnen.

Effectieve gemeentelijke bedrijfsvoering

In de gemeentelijke bedrijfsvoering pleitte Leefbaar Dronten voor kortere en bondigere documenten, vereenvoudiging van voortgangsrapportages en verbeterde participatie en communicatie bij besluiten over scholen en andere gemeentelijke gebouwen

Duurzaamheid

Duurzaamheid stond op de agenda, met de aanleg van een waterloos hockeyveld en een onderzoek naar grootschalige duurzaamheidsmaat-regelen op het Burgemeester Dekker sportpark.

Biddinghuizen en Swifterbant

Elke kern telt is door Leefbaar Dronten nog meer in de praktijk gebracht. De partij nam mede het initiatief om in Biddinghuizen een informatieve avond te organiseren, waar inwoners hun stem konden laten horen en waarbij plannen die al twintig jaar op tafel liggen nu eindelijk een vervolg gaan krijgen. 

In Swifterbant wordt de dorpsvisie nu concreet in praktijk gebracht door een alternatieve richting te kiezen dan het college voorstelt. Er wordt prioriteit gegeven aan snelheid om het zwembad toekomstbestendig te maken, in samenwerking met inwoners en de camping. Tegelijkertijd krijgen inwoners en verenigingen in Biddinghuizen de mogelijkheid om te kiezen tussen investeringen in het zwembad of andere maatschappelijke voorzieningen

Aanmelden

Let op: het lidmaatschap bedraagt €15,- per jaar

Na het invullen van de gegevens nemen wij contact met u op.

Wij hechten waarde aan uw privacy

We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud weer te geven en ons verkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies. Klik ook op de knop Meer om meer gedetailleerde informatie, gebruiksvoorwaarden en privacybeleid te bekijken.