Wie zijn wij

Leefbaar Dronten en haar ontstaan.

Leefbaar Dronten

Wat beweegt mensen om een lokale partij te verkiezen boven één van de Landelijke partijen?  Zijn het alleen proteststemmen? Of zijn er toch nog andere reden ? Is de tijd rijp voor verandering? Praten met de inwoners, in plaats van praten over en tegen de inwoners?

Over Principes

Leefbaardronten is een partij, die staat voor lokale betrokkenheid met een duidelijk streven naar dualisme. De lokale betrokkenheid vindt zijn oorsprong ( jaar 2002) in het initiatief van burgers in onze gemeente die de grenzen zoeken van het dualisme in de politiek. Ld noemt dit Lokalisme
“De essentie van de filosofie achter het lokalisme is dat mensen op lokaal niveau heel goed voor zichzelf (lees: voor hun eigen bestuur) kunnen zorgen. Dat wordt mooi verwoord in de uitspraak: “Bindt ons niet aan onmogelijkheden maar geef ons ruimte om dingen te realiseren waarvan wij vinden dat zij moeten gebeuren.”

De kern van het lokalisme is een bottom-up benadering, waarbij initiatieven bij de burgers worden gelegd. De burger heeft in beginsel recht op een behoorlijk bestuur. Dat recht is echter niet vrijblijvend. De grenzen die de democratische rechtsstaat stelt ten aanzien van de waarborging van rechten èn plichten van burgers zijn tevens de grenzen aan deze lokalistische wijze van besturen.”

Historie

Op dit moment is er veel te doen over het plein De Rede,  “Het verharde en stenen voortuintje van de Meerpaal” zoals wel door inwoners wordt gemompeld…. Maar daar zit ook nog enig oud zeer vanuit het verleden: in de dorpen Swifterbant en Biddinghuizen was men verbolgen over de grootse plannen rond de Meerpaal  “alles moet altijd in Dronten gebeuren, wij hebben ook rechten om te groeien (A) en de voorzieningen op peil te houden(B)”   Deze argumenten kwamen niet uit de lucht vallen maar staan in diverse beleidsstukken. Al in de jaren ’90 werd er gesproken over de toekomst van elk dorp: groei naar zo’n 7000 inwoners, goed voor de winkeliers aldaar, en onderhoud of vernieuwing van dorpsvoorzieningen, zoals zwembad, MFC, sportzaal. Bureau Zandvoort maakte de Structuurvisie Dronten 2020 en de structuurschetsen voor de beide dorpen. Ondertussen begon Biddinghuizen langzaam te verpauperen en met name in Swifterbant stond Auke Osinga op en verbond zich met enkele medeoprichters  waaronder de huidige bestuursvoorzitter, Paul Kemps,  Deze actie leidde tot de gedachte om het ook politiek op te pakken.

Verkiezingen 2002, Leefbaardronten 6 zetels

De verkiezingsuitslag was overweldigend: 6 zetels voor leefbaar Dronten (ter vergelijking: CDA had er 7/ de VVD had er 5/ de PvdA had er 3/ Groen Links had er 2/ De Christen Unie had er 2 en D’66 had 0 zetels.   Totaal 25 zetels.    Deze overwinning zette de politieke arena op scherp.
De periode 2002-2006 was Leefbaardronten (Ld)dus vertegenwoordigd in de Raad met 6 zetels. Ld heeft gestreden voor  NIET privatiseren van de Afval en reinigingsdienst in Dronten, gewonnen van CDA. Gelukkig is de gemeente nog steeds blij met deze beslissing, door goede bedrijfsvoering . Het personeel heeft toen ook volop actie gevoerd, met succes.  Verder  is  Ld een groot voorstander van de jeugd in eigen onderkomens te brengen (i.p.v. het ouderwetse beleid, dat alle jeugd gezamenlijk ondergebracht moest worden, ook vanwege de financiële consequenties) Nu zit bijv. Nirwana, na 10 jaar samen met de USRA onder 1 dak.  Verder is het inbreidingsprincipe van woningbouw voor ouderen sterk benadrukt door Ld. En het goed onderhouden van contacten en mogelijkheden van bestaande ondernemers in de gemeente. Ld noemt dit het koesteren van de eigen ondernemers (i.t.t. het flirten met nieuwe binnenkomers).  De Meerpaal en de Meerpaaltjes in de dorpen waren een item. En de voorzieningen, die behouden moesten worden in de dorpen. ( p.s. Biddinghuizen is ook in opstand gekomen en heeft sterke politieke steun gekregen van de PvdA om de huurwoningen op te knappen, die waren ernstig verwaarloosd; nu wint OFW er prijzen mee) Biddinghuizen heeft haar eigen vlag en heeft de oude Rabobank opgekocht, fase 1 van het MFG is voltooid inmiddels, i.c.m. de basisscholen.  Ook Swifterbant werkt momenteel aan een nieuw MFC.  De dorpszwembaden niet te vergeten; een onderdeel van het collegeprogramma.  Voor Ld als beginnende lokale partij was luisteren naar de burgers een belangrijk item; wat vindt men ervan als inwoner van Dronten? Nog steeds actueel maar in de tijd vóór het dualisme niet zo vanzelfsprekend.

Verkiezingen 2006, Leefbaardronten 2 zetels

In 2006-2010 nam Onno Bakker het stokje over, samen met Jan Ammerlaan. Van 2006 tot 2010 had Ld twee zetels.
Samen hebben ze zich sterk gemaakt voor het leefbaarheidsgedeelte van Ld , Speeltuinen in de wijk, woningbouwprojecten zoals de uitbreiding van de Regenboog, wat door de buurt vrijwel zonder inspraakmogelijkheden geschiedde en waarbij Onno en Jan zich opwierpen als begeleiders voor de buurt. Binnen de Raad inhoudelijk voortgaand op het programma van Ld, wat zeker nog niet gezien werd door andere partijen. Door hun uitstekende positieve benadering werd vertrouwen gewekt bij de coalitie. In deze periode heeft Ld ondervonden, dat het nakomen van afspraken binnen de coalitie de andere partners houvast geeft voor een eventuele voortzetting. Maar omdat Onno Bakker een baan op het Ichtus college kreeg en daardoor vaak (onverwacht) afwezig was, kwam het er wel op aan, de rust te bewaren en actief te blijven binnen de raad volgens onze standpunten. Zowel Jan als Marian moesten flexibel en standvastig te werk gaan. In dit licht werd besloten op zoek te gaan naar nieuwe politieke partners in de gelederen van Ld. Mensen, die zich thuis voelen in het ambt van politiek vertegenwoordiger en de doelstellingen van Leefbaar Dronten onderschrijven. Deze zijn gevonden in de personen van Peter van Bergen (ex-PvdA) Kees Hermus (ex-VVD)en Harry van der Wals (burger-raadslid). Bea Schrievers is door de jaren heen altijd bij ons gebleven als fractie-secretaresse en lid Ld.

Verziezingen 2014, Leefbaardronten  3 zetels + 1 Wethouder

Zo is in 2014-2018 de lijst uitgebracht. We kregen 3 zetels.  Met Peter van Bergen als beoogd wethouder, Jan Ammerlaan als fractievoorzitter en Kees Hermus als vertegenwoordiger van ondernemers en een goed ondernemersklimaat en Marian Plasschaert voor de agrarische sector, de sociale paragraaf en jeugd, in combinatie met Jan Ammerlaan, Harrie van der Wals als financieel specialist samen met Kees en onlangs bijgekomen Conne  Minnaert (ex-D66)(burger-raadslid), die zich inzet voor de website en inzicht heeft in vele bestuurlijke zaken.  LD heeft een programma geschreven wat voortborduurt op de oude waarden, maar waarin de accenten iets anders zijn gelegd als voorheen. Sociaal Beleid wat gemeentes nu zelf moeten vormgeven is i.v.m. de transities een hoofddossier geworden, ook binnen de gemeentelijke begroting. Bezuinigingen vanuit het rijk dwingen gemeentes tot samenwerken tegen wil en dank, waardoor de invloed van de gemeenteraad  betrekkelijk afneemt. Met alle consequenties van dien. Zienswijzen worden belangrijker om invloed te kunnen behouden. Het ondernemersklimaat is nog stabiel, maar verdient aandacht van de politiek. En O.F.W. moet aan het Rijk extra gelden afdragen.  Ontwikkelingen stagneren en we hebben te maken met relatieve krimp van inwonersaantallen. De ontwikkeling van de dorpen gaat stapje voor stapje en we moeten werken aan kwaliteit i.p.v. kwantiteit. Gelden van de Provincie zijn buitengewoon belangrijk geworden als cofinanciering, evenals Europese subsidies. Binnen de Raad heeft Ld een stevige positie veroverd en de oppositie is tamelijk tevreden met de sociale koers, die wordt gevaren door de coalitie. Maar de bezuinigingen vanuit het Rijk vormen een zwarte onweerswolk.

Waar wij trots op zijn

20 jaar bestaan

De lokale betrokkenheid vindt zijn oorsprong ( jaar 2002) in het initiatief van burgers in onze gemeente die de grenzen zoeken van het dualisme in de politiek. Ld noemt dit Lokalisme

lokaal betrokkken

Wij zijn trots op onze pioniers die in de afgelopen 60 jaar Dronten vanuit het niets hebben opgebouwd tot een bloeiende en prettige woon- en werkomgeving.

6 zetels

Leefbaardronten (Ld)dus vertegenwoordigd in de Raad met 6 zetels. Ld heeft gestreden voor NIET privatiseren van de Afval en reinigingsdienst in Dronten, gewonnen van CDA.

Onze Speerpunten

Onze Speerpunten Voor Biddinghuizen
Beschrijving

Elk van onze kernen is anders. Elke kern is uniek. Dat geldt uiteraard ook voor Biddinghuizen. Voor Biddinghuizen hebben wij dan ook de hierna genoemde kernpunten gekozen.

Locatie
BIDDINGHUIZEN
Onze Speerpunten Voor Dronten
Beschrijving

Elk van onze kernen is anders. Elke kern is uniek. Dat geldt uiteraard ook voor Dronten. Voor Dronten hebben wij dan ook de hierna genoemde kernpunten gekozen.

Locatie
DRONTEN
Onze Speerpunten Voor Swifterbant
Beschrijving

Elk van onze kernen is anders. Elke kern is uniek. Dat geldt uiteraard ook voor Swifterbant. Voor Swifterbant hebben wij dan ook de hierna genoemde kernpunten gekozen.

Locatie
SWIFTERBANT

Aanmelden

Let op: het lidmaatschap bedraagt €15,- per jaar

Na het invullen van de gegevens nemen wij contact met u op.

Wij hechten waarde aan uw privacy

We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud weer te geven en ons verkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies. Klik ook op de knop Meer om meer gedetailleerde informatie, gebruiksvoorwaarden en privacybeleid te bekijken.